СимкоУслуги - Oбработка на пластмаси, пластмасови детайли

Шнек от Polyaceta

Кутия от PET

Пластмасовите детайли са широко използвани в почти вскички индустии. Най-често използвания метод за производството им е шприцването. Този метод е доказано добър, особено когато става въпрос за големи серии – стотици хиляди, а понякога и милиони бройки. Големият недостатък на този метод е необходимостта от сложна и скъпа инструменталната екипировка. Цената на една матрица може да достигне десетки хиляди левове, а времето за изработката й обикновено е няколко месеца. Съществуват и други методи за изработка на пластмасови детайли, подходящи за изработка на единични бройки. Такива методи са SLS - Selective Laser Sintering и FDM - Fused Deposition Modeling (бързо прототипиране с 3D принтер). Те са налични в България на цена от около 2лв на см³, което ги прави конкурентни единствено за единични, прототипни бройки. Какво да направите, ако имате нужда от малка серия пластмасови детайли (от 10 до 1000 детайла) или не можете да си позволите няколко месеца за разработка на инструменталната шприц екипировка? СимкоТех разполага с технология, която по качество на крайния пластмасов детайл е по-добра от SLS и FDM и близка до шприц техологията. Голямото й предимство е липсата на сложна инструментална екипировка, както и възможността да се ползват голям на брой полимери. Ние можем да произвеждаме за нашите клиенти пилотни серии, докато шприц матрицата им стане готова (или докато преценят, че имат достатъчно голям пазар за да си струва да инвестират в скъпа инструментална екипировка) и така да им предложим възможността да стъпят на пазара няколко месеца по-рано. Възможно е и естеството на крайния продукт да не предполага големи бройки, а само къси месечни или годишни серии, какъвто често е случая в електронната промишленост. Производителността на нашата технология е по-ниска в сравнение с шприц технологията, но какво значение има дали един пластмасов детайл се произвежда за 2 секунди или 2 минути, когато са необходими примерно 100 броя? Типично след няколко бройки вече се проявява нашето предимство и пред технологиите за бързо прототипиране чрез 3D принтер - SLS и FDM, а понякога, в зависимост от големината на детайла, може да се окаже, че технологията, която притежаваме е по-изгодна от SLS и FDM още от втората бройка. На графиката е илюстрирано при какви бройки, приблизително, кой метод е по-конкурентен. Всичко, разбира се е условно и много зависи от обема и сложността на детайла (обемът има значение при бързото прототипиране на 3D принтер, сложността при изработка на инструменталната екипировка при класическото шприцване).

бързо прототипиране на 3D принтер/ шприцоване / СимкоТех