Гаранции за качество

За нас постоянното високо качество на нашите продукти е от първостепенно значение. Това означава ежедневно усъвършенстване и повишаване на квалификацията на нашия персонал, прилагането на добри практики, организирани съгласно изискванията на ISO 9001:2008, използването на нови технологии в машиностроенето, предоставени от лидерите на пазара в съответната област.

Ренишоу пробери СимкоТех ползва уредите на Ренишоу (Renishaw), международно призната компания в областта на измерванията в металообработката.

  • С помощта на пробера OMP40-2 ние можем да извършваме измервания на критични размери, постоянен мониторинг на обработката на даден детайл, компенсация на износването на инструмента в движение (практически без да се спира обработката), бързо намиране на базови координати и гъвкаво компенсиране чрез офсети.
  • Контактният пробер за инструменти OTS ни позволява да правим първоначално и текущо измерване на дължината и диаметъра на инструментите или иначе казано, предоставя, във всеки един момент, информаця за износването му.
Тези и още много други измервания, които можем да извършваме с помощта на продуктите на Renishaw, през целия производствен процес, ни помагат да повишим степента на автоматизация, да намалим човешкия фактор в нашата работа и да гарантираме високо качество.